Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 377.36

Пефтібай Т.М., Іванов О.О.

ІНТЕРКАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ПТНЗ

Донецьке вище професійне машинобудівне училище

 

In the report the authors highlight the need to reform the vocational and practical training of students in vocational schools, justify the feasibility and aavantages of using interactive teaching methods. Recommendations on preparation for industrial training lessons using interactive methods and examples are given below .

Key words: lesson, industrial education, interactive methods

У доповіді автори висвітлюють питання необхідності реформування професійно-практичної підготовки учнів у ПТНЗ, обгрунтовують доцільність та переваги використання інтерактивних методів навчання. Наведено рекомендації щодо підготовки до уроків виробничого навчання з використанням інтерактивних методів та стисло подано їх приклади.

Ключові слова: урок, виробниче навчання, інтерактивні методи

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции март 2012