Журавська Н.С., Брагіна О.В., Голубенко О.В.

ВИЯВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В УЧНІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

В даній роботі розглядається діяльність учнів та можливість виявлення властивостей особистості на основі цієї діяльності, розкриваються моральні почуття учнів.

Ключові поняття: властивості особистості, виявлення властивостей, учні, учнівська діяльність.

 

УДК 304.9

Тазьмин Ю.Н.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

 

Статья посвящена проблеме модернизации современной России. Её проведение требует решения ряда теоретических вопросов. Необходимо охарактеризовать исходное состояние российского общества и перспективы его модернизации.   

Ключевые слова: модернизация, реформы, элита, капитализм.

 
Секции март 2012