Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 664.854
Шутюк Виталий Владимирович,Шевчук Оксана Олегівна,Бессараб Александр Семёнович,Васылив Владимир Павлович,,,
залежність зміни концентрацій вологи і цукрів від геометричних параметрів груші під час процесу сушіння
Schutyuk V.V., Schevchuk O.O., Bessarab A.S., 1Vasyliv V.P.
Dependence of moisture and sugar CONCENTRATIONS OF GEOMETRICAL PARAMETERS pears during the drying process

Аннотация. У роботі описано процес сушіння груш за різних температур. З можливих методів сушіння було вибрано такий, який забезпечував зберігання якості готового продукту. Розглянуто стадії процесу сушіння, зміни вологовмісту та вмісту цукрів по всьому об’єму плода груші, наведено графіки цих змін.

Ключевые слова: Сушіння, кінетика, груші, вологовміст, цукри

Abstract. This paper describes the process of drying pears at different temperatures. Of the possible methods of drying was chosen as the method that provided the storage quality of the finished product. Considered stage of drying, moisture changes and sugar content throughout the volume of the fetus pears, the graphs of these changes.

Keywords: Drying kinetics, pears, moisture content, sugars

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014