Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 622,276
Коваль Віталій Ігорович,,,,,,
GRAVITY DISTRIBUTION OF COMPONENTS OF HYDROCARBON STRATAL SYSTEMS
Vitalii I. Koval
GRAVITY DISTRIBUTION OF COMPONENTS OF HYDROCARBON STRATAL SYSTEMS
 
УДК 0
Чернова Мирослава Евгеньевна,Кунцяк Ярослав Васильевич,,,,,
STUDY OF THE STRESS STRAIN OF ROCK MASSIF IN THE CROOKED WELLBORE
Сhernova Miroslava Yevgeniyevna, Kuntsyak Yaroslav Vasilyevich
STUDY OF THE STRESS STRAIN OF ROCK MASSIF IN THE CROOKED WELLBORE
 
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 
УДК 622,531
Мамишов Немат Камалович,Савик Василь Миколайович,Молчанов Петро Олександрович,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ КЛАПАННИХ ВУЗЛІВ НАСОСІВ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН
Mamyshov N.K., Savyk V.M., Molсhanov P.O.
THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION OF VALVE NODES IN PUMPS OF UNITS FOR WELLS CEMENTING
 
УДК 662.767.1(626.5)
Овецький Сергій Олександрович,Фем'як Ярослав Михайлович,Мартинець Оксана Романівна,Ху Жун,,,
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ГАЗОГІДРАТНИХ РОДОВИЩ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИДОБУВАННЯ МЕТАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕРОВАНОЇ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ
Ovetskyy S.O., Fem’yak Y.M., Martynec O.R., Hu Jun
CHOOSING THE BEST METHODS OF OPERATION GAS HYDRATE DEPOSITS USING MINING METTHANE THROUGH MANAGED DEPRESSURIZATION
 
УДК 622,272
Витязь Олег Юлійович,Фем'як Ярослав Михайлович,Боднарук Василь Богданович,Овецький Сергій Олександрович,,,
РОЗРОБКА МЕТОДУ БОРОТЬБИ З ГІДРАТОУТВОРЕННЯМ У МОРСЬКИХ ТРУБОПРОВОДАХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ
Vytyaz O.Y., Fem’yak Y.M., Bodnaruk V.B., Oveckyy S.O.
DEVELOPMENT METHODS TO COMBAT HYDRATE FORMATION IN MARINE PIPELINES THROUGH THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY
 
УДК 622.767.1
Овецький Сергій Олександрович,Витязь Олег Юлійович,Якимечко Ярослав Яремович,Цзінь Юйхань,,,
РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУВАННЯ МЕТАНУ З ТВЕРДИХ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ ПІДДОННОГО ЗАЛЯГАННЯ З ЗАКРІПЛЕННЯМ КОЛЕКТОРА ШЛЯХОМ ЗАМІЩЕННЯ МЕТАНУ СІРКОВОДНЕМ
Ovetskyy S.O., Vytyaz O.Y., Yakymechko Y.Y., Czin’ Uyhan’
DEVELOP WAYS OF INTENSIFICATION OF EXTRACTION OF METHANE FROM SOLID GAS HYDRATES OCCURRENCE OF FIXING PALLETS COLLECTOR BY REPLACING METHANE WITH HYDROGEN SULFIDE
 
Секции-октябрь 2014