УДК 347,779
Погорелая Мария Александровна,,,,,,
МЕХАНІЗМ управління винахідницькою діяльністю у проектах створення ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
M. A. Pogorelaya
INVENTIVE ACTIVITY IN INNOVATIVE PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
 
Секции-октябрь 2014