Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 664.653.1
Стадник Игорь Ярославович,Коневич Мария,Васылив Владимир Павлович,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ СТВОРЕННЯ безлопатевих тістомісильних машин
Stadnuk I., Konevech M., Vasyliv V.
CREATING INNOVATIVE MEASURES kneading machine without a shovel

Аннотация. У статті наведений узагальнений підхід до розробки нових тістомісильних машин з безлопатевим робочим органом, що дозволить створити умови для інтенсифікації процесу замішування при забезпеченні ефективних методів неперервної реалізації технологічного процесу, зменшення та усунення непродуктивної праці робочих органів, керування динамічним станом середовища з гармонійним поєднанням конструктивних елементів.

Ключевые слова: Тістомісильні машини, місильні органи, безлопатевий робочий орган

Abstract. The paper summarizes the approach to the development of new kneading machines with working body with blades that will create conditions for the intensification of mixing in ensuring effective implementation of the methods of continuous process, reducing and eliminating unproductive labor of workers, management as a dynamic environment with a harmonious combination of structural elements.

Keywords: mixing machine, mixing bodies, operating without blades

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014