Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Лукін Олег Андрійович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ВИТІСНЕННЯ
LukinO.A., Dragan I.M
ANALYSIS PRODUCTION FORECASTING OF OIL USING “DISPLACEMENT-CHARACTERISTICS”
 
УДК 622.276
Бусько Богдан Николаевич,Худин Николай Валентинович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ПОІНТЕРВАЛЬНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ В ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИНАХ
Busko B.M., Khudin M.V.
RESEARCH OF FEATURES INTERVAL HYDRAULIC FRACTURING IN HORIZONTAL WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Худін Микола Валентинович,Осередчук Святослав Андрійович,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБВОДНЕНИХ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН МЕТОДОМ ЗАБУРЮВАННЯ БОКОВОГО СТОВБУРА
Oseredchuk Sviatoslav Andriyovych
INCREASING EFFICIENCY OF WATERED OUT PRODUCING OIL WELLS BY DRILLING SIDETRACK WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Дирів Ростислав Ігорович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
СТРУМИННІ НАСОСИ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
Dyriv R. I., Hutak O.I.
JET PUMPS AS NEW OPPORTUNITIES OF OPERATING HORIZONTAL WELLS