Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 663/664:621.891
Гулай Ольга Ивановна,Шемет Василина Ярославівна,,,,,
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЧУГУНУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ТОМАТ-ПРОДУКТІВ
Hulai O.I., Shemet V.Ya.
CURRENT STABILITY OF CAST IRON IN THE CONDITIONS OF PRODUCTION OF TOMATO PRODUCTS

Аннотация. У роботі проведено аналіз впливу корозійних факторів на експлуатаційні властивості елементів вакуумних насосів, що використовуються у технологічному процесі виробництва томат-продуктів на підприємстві «Торчин-продукт». Досліджено корозійну стійкість чавун

Ключевые слова: чавун, обладнання харчової промисловості, хімічна стійкість, корозія

Abstract. The work is carried out the analysis of the effect of corrosive factors on the operating properties of the elements of vacuum pumps that is used in the technological process of production of tomato products on an enterprise "Torchyn-product". Corrosive fi

Keywords: cast iron, equipment of food industry, chemical firmness, corrosion

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>