Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 681.3
Кузьміна Н.Ф.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Хмельницьке шосе 95, 21000
UDC 681.3
Kuzmina N.F.
THE KEY FEATURES ANALYSIS OF THE DISTRIBUTED GROUP DECISION MAKING SUPPORT SYSTEM
Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Khmelnytske shose 95, 21000

 У даній роботі розглядаються основні характеристики розробленої розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень, що базується на використанні принципів більшості та Байєсової мережі, для формування множини можливих альтернатив та допомоги користувачам у процесі прийняття рішень

Ключові слова: прийняття групових рішень, розподілені системи, Байєсові мережі.

In this paper the key features of the distributed group decision making support system, based on the majority principle and the Bayesian Network are described. They are used to form a set of possible alternatives and to help users in decision making.

Key words: group decision making, distributed systems, Bayesian Networks.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013