УДК
Гончаренко Игорь Владимирович,Агий Василий Михайлович,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ЯГНЯТ
Gоnchаrеnko I.V., Аgiy V.М.
OPTIMIZATION OF METABOLIC PROCESSES IN THE BODY OF LAMBS AND PREVENTIONOF GERMAN BEZOARS
 
УДК
Бережняк Михаил Федорович,Ищенко Надежда Олеговна,,,,,
РОЛЬ ПІОНЕРНИХ ОРГАНІЗМІВ У ВИВІТРЮВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД
Berezhniak M.F., Ischenko N.О
THE ROLE OF PIONEER ORGANISMS IN THE MINING WEIGHT
 
УДК
Кожемяко Ярина Васильевна,Зуб Платон Едуардович,,,,,
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ СОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВНЕСЕНИХ ДОБРИВ
Kozhemyako Y.V., Zub P.E.
FLUORESCENT PARAMETERS FOR SOY DEPENDING ON THE FERTILIZER APPLIED