Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Кожемяко Ярина Васильевна,Зуб Платон Едуардович,,,,,
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ СОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВНЕСЕНИХ ДОБРИВ
Kozhemyako Y.V., Zub P.E.
FLUORESCENT PARAMETERS FOR SOY DEPENDING ON THE FERTILIZER APPLIED

Аннотация. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність добрив N15P15K15. О

Ключевые слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до стресів.

Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and index adaptation to stress was applied to quantify. The main regularities t

Keywords: chlorophyll fluorescence induction kinetics, viability index, adaptation index

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>