Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Назарова Дарья Ивановна,Крамар Светлана Борисовна,,,,,
МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМИ СЕРЦЯ ПІВНЯ ПРИ АНОМАЛЬНІЙ БАГАТОЧИСЕЛЬНІЙ ЗАКЛАДЦІ СЕРЦЯ.
Nazarova D.I., Kramar S.B.
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE SHAPE OF THE HEART OF A COCK WITH ABNORMAL MULTIPLE HEART CHAMBERS

Аннотация. У статті розглядається аномалія чисельної закладки серця півня. Аномалії форм серця і розташування серця – один з мало вивчених розділів кардіології. У статті проведено аналіз морфометричних характеристик серця півня, у якого було виявлено вісім сердець.

Ключевые слова: серце півня, морфометричний аналіз форми серця, аномалії закладки серця.

Abstract. The article discusses the anomalous multiple tab heart of a cock. Anomalies of the heart shape and the location of the heart - one of the little studied sections of cardiology. The article analyzes the morphometric characteristics of the heart of a cock,

Keywords: heart of a cock, morphometric analysis of the heart shape, anomalies of the heartbeat.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>