УДК 0
Спивак Людмила Анатольевна,,,,,,
КОРЕКЦІЙНА РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Spivak L. A., Mazilkina A. O.
CORRECTIVE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN SPECIAL SCHOOL
 
УДК 0
Щеголькова Валентина Александровна,Серяков Анатолий Григорьевич,,,,,
НАВЧАННЯ ООП НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Schegolkova V.O., Seryakov A.G.
LEARNING OOP BASED ON ELEMENTS OF OBJECT-ORIENTED DESIGN
 
УДК 0
Олексин Юрий Петрович,Цинивский Илья Александрович,,,,,
Теоретичні основи підготовки менеджерів освіти
В роботі розглянуто теоретичні основи підготовки менеджерів освіти, окреслено їх професійну компетентність та принципи формування змісту професійної освіти.
Oleksin Y. P.,Tsinivskyi Illia