Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Аташкадэ Руслана Вадимовна,Стежко Светлана Орестовна,Стежко Богдан Вадимович,,,,
СПЕЦИФІКА НОВАТОРСТВА В УМОВАХ МАСОВИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Atashkadeh R.V, Stezhko S.O., Stezhko B.V.
SPECIFICATION OF INNOVATION IN THE CONDITIONS OF MASSIVISION OF MODERN SOCIETY

Аннотация. В статті розглянуто взаємодію традиції та новаторства як діалектичну єдність самовідтворення та самоформування у процесі соціальної спадковості, розкрито зміст поняття «новаторство» та визначено специфіку новаторства в умовах масовизації сучасного суспіль

Ключевые слова: Традиція, новаторство, новації, інновації, сучасне суспільство, масове суспільство, масова людина, масовизація.

Abstract. The article deals with the interaction of tradition and innovation as the dialectical unity of self-reproduction and self-formation in the process of social heredity, discovered the concept of "innovation" and defined the specific conditions massivation i

Keywords: tradition, innovation, innovations, modern society, mass society, mass people, massivation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>