Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Щеголькова Валентина Александровна,Серяков Анатолий Григорьевич,,,,,
НАВЧАННЯ ООП НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Schegolkova V.O., Seryakov A.G.
LEARNING OOP BASED ON ELEMENTS OF OBJECT-ORIENTED DESIGN

Аннотация. В роботі розглядаються проблеми викладання об’єктно-орієнтованого програмування у вищій школі. Студенти, які раніше засвоїли алгоритмічну декомпозицію, дуже складно переходять до об’єктно-орієнтованої. В даній роботі пропонується поєднати метод наочної д

Ключевые слова: об’єктно-орієнтоване програмування, ООП, об’єктно-орієнтоване проектування, методика навчання ООП, метод поетапного формування розумових дій

Abstract. The paper deals with the problems of teaching object-oriented programming in higher education. Students who have previously mastered algorithmic decomposition, it is very difficult to pass to object-oriented. In this work it is proposed to combine the met

Keywords: object-oriented programming, OOP, object-oriented design, teaching methodology of OOP, method of stage-by-stage formation of mental actions of Halperin

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>