УДК
Беспалова Виктория Александровна,,,,,,
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ-ТРИЛЕРІ Г. ФЛІНН "ТЕМНІ КУТКИ"
Bespalova Viktoriia Olexandrivna
SOCIOLINGUISTIC FEATURES IN G. FLYNN'S DETECTIVE THRILLER "DARK PLACES"