УДК
Сильчук Татьяна Анатольевна ,Сахненко Екатерина Александровна ,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ФЛОАТІНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Sylchuk T.A, Sakhnenko K.A.
INNOVATIVE FLOATING SERVICES IN HOTEL OF BUSINESS
 
УДК
Чмигова Надежда Владиславовна,Никитина Татьяна Андреевна,,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ СИСТЕМ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Chmygova Nadiezhda Vladislavovna, Nikitina Tatyana Andreevna
IMPLEMENTATION OF THE NEW VIDEO CONFERENCE SYSTEMS AS A TOOL TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE HOTEL ENTERPRISE
 
УДК
Мирошник Юлия Анатольевна,Доценко Виктор Федорович,Гончарова Надежда Эдуардовна,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Myroshnyk Y., Dotsenko V., Honcharova N.
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING ULTRASOUND IN PASTRYS TECHNOLOGY FOR RESTAURANTS
 
УДК
Дубей Ольга Ярославовна,Сищук Тарас Михайлович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ПРИ ВИНОСІ РІДИНИ З ЇХ ВИБОЮ
Dubei O.Ya., Sishchuk T.M.
RESEARCH OF INCREASING THE PRODUCTIVITY OF GAS WELLS WHEN CARRYOVER LIQUID FROM THEIR BOTTOMHOLES
 
УДК
Силонова Наталья Борисовна,,,,,,
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ШИИТАКЕ
0
0