Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Черепєхіна Ольга Анатоліївна ,,,,,,
РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
Cherepehina О.А.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONALISM OF FUTURE PSYCHOLOGISTS: SYNERGETIC APPROACH

Аннотация. У статті розглядаються актуальні питання професійної підготовки психологів у ВНЗ, спрямованої на формування у них професіоналізму. Обґрунтовується необхідність урахування синергетичного підходу в процесі розвитку професіоналізму майбутніх психологів

Ключевые слова: розвиток професіоналізму, професійна підготовка психологів у ВНЗ, професіоналізм, психолог, синергія, синергетичний підхід

Abstract. The questions of professional preparation of psychologists in Institute of higher, directed on forming for them of professionalism are examined in the article. The necessity of account is grounded a synergetic in the process of forming of professionalism for future psychologists

Keywords: development of professionalism, professional preparation of psychologists in Institute of higher, professionalism, psychologist, synergy, synergetic approach

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014