УДК 0
Петречко Мар'яна Олегівна,,,,,,
ASSIGNMENTS AS THE KEY ELEMENT OF HELEN PARKHURST'S TEACHING METHOD
Mariana Petrechko
Assignments as the key element of Helen Parkhurst's teaching method
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 378
Кравченко Наталія Борисівна,,,,,,
IГРОВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Kravchenko N.B.
GAME AS A MODEL OF LEARNING
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 371.022
Довбенко Татьяна Владимировна,,,,,,
Інноваційні методи навчання у США на поч. ХХ ст
Dovbenko T.V.
Innovative methods of teaching in the United States of america in The twentieth century
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 37.025+159.942
Тросюк Светлана Дмитриевна,,,,,,
Взаємозв’язок у формуванні географічних і країнознавчих понять у змісті географічної компетентності учнів основної школи
Trosyuk Svetlana Dmitrievna
Relationship of formation and geographical understood in the context of country-geographical competence basic school students
 
УДК 378,4
Дмитренко Алексей Васильевич,Волегжанина Ирина Сергеевна,,,,,
ВЛИЯНИЕ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ
Dmitrenko A.V., Volegzhanina I.S.
EFFECT OF FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE ON MONEY USE PATTERN
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 811.161.1243
Батурина Людмила Александровна,Воробьёва Галина Васильевна,,,,,
ГОТОВИМ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (работа над пособием)
Baturina Lyudmila Aleksandrovna, Vorobjeva Galina Vasiljevna
0
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 378.147.34
Олійник Наталія Юріївна,Березенська Світлана Михайлівна,,,,,
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Oliіnyk N., Berezenska S.
DISTANCE TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN THE SELF-TRAINING OF STUDENTS TO SEMINARS
 
УДК 0
Емченко Елена Анатольевна,Бережная Марина Игоревна,,,,,
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Yemchenko O.A., Berezhna M.I.
THE ISSUE relevance use of new information technologies in the educational process
 
УДК 378:37.03:504=111
Исакова Наталия Петровна,Данькевич Людмила Ростиславовна,,,,,
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ І ОСВІТА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Isakova N.P., Dankevych L.R.
ENVIRONMENTAL AWARENESS AND EDUCATION: THEORETICALAND METHODOLOGICAL ASPECTS
 
УДК 027.54 (477) : 027. 081 : 004
Скоц Віктор Васильович,Рудик Ярослав Михайлович,,,,,
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОСТІ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Skots V.V., Rudyk Y.M.
ELECTRONIC RESOURCES AS A MEANS OF COMPLIANCE PRINCIPLE OF SCIENCE CONTENT AND TEACHING METHODS
 
Секции-октябрь 2014