Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 155.9
Рыбальченко Ирина Анатольевна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВОЇ СФЕРИ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Ribalchenko I.A.
FEATURES COGNITIVE-STYLISTIC SCOPE OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND DEPENDING ON THE LEVEL OF SOCIAL FUNCTIONING

Аннотация. У роботі висвітлені деякі аспекти феномену когнітивно-стильової сфери та дослідження його зв’язку з рівнем соціального функціонування психічно хворих на шизофренію. Проаналізовано динаміку показників когнітивно-стильової сфери пацієнтів на шизофренію, зроблено спробу спрогнозувати, що зменшення психопатологічної й негативної симптоматики та покращення інтегрального показника соціального функціонування пов’язані з впровадженням комплексних психологічних реабілітаційних заходів.

Ключевые слова: когнітивно-стильова сфера, когнітивний стиль, полезалежність, поленезалежність, рефлективність, імпульсивність, ригідний та гнучкий пізнавальний контроль, соціальне функціонування, реабілітація

Abstract. The paper deals with the features of cognitive-stylistic scope of patients with schizophrenia and depending on the level of social functioning. The practical value of the work lies in determining the prognosis of the disease, as well as providing data for working out individual plans of rehabilitation.The results of the research can be recommended for experts in corresponding spheres (clinical psychologists and clinical psychotherapists).

Keywords: cognitive style, fielddependence, fieldindependence, reflectivity, impulsivity, rigid and flexible cognitive control, social functioning, rehabilitation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014