Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 334.735: 658 (447)

Осадчук Ю.М.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Львівська комерційна академія Львів, вул. Туган-Барановського, 10

UDC 334.735: 658 (447)

Osadchuk J.M.

METHOD OF ANALYSIS OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF CONSUMER COOPERATIVES

Lviv Academy of Commerce Lviv, vul. Tugan-Baranovsky, 10