Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 334.735: 658 (447)

Осадчук Ю.М.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Львівська комерційна академія Львів, вул. Туган-Барановського, 10

UDC 334.735: 658 (447)

Osadchuk J.M.

METHOD OF ANALYSIS OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF CONSUMER COOPERATIVES

Lviv Academy of Commerce Lviv, vul. Tugan-Baranovsky, 10

 У статті розглянуто загальні питання методики аналізу систем управління підприємств та організацій споживчої кооперації України. Досліджені особливості діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації. У результаті дослідження запропоновані шляхи вирішення проблем аналізу систем управління і напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації.

Ключові слова: аналіз, інформація, методика, система управління, підприємства і організації споживчої кооперації.

The article deals with general issues of methodology for analyzing systems of enterprises and organizations of consumer cooperatives in Ukraine. The features of the enterprises and organizations of consumer cooperatives. The study suggested solutions to the problems of analysis of control systems and trends increase the efficiency of enterprises and organizations of consumer cooperatives.

Keywords: analysis, information, method, system administration, enterprises and organizations of consumer cooperatives.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>