Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 556,166
Олійник Андрій Петрович,Заміховська Олена Леонідівна,Незамай Борис Сергійович,Клапоущак Оксана Ігорівна,,,
ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ПАВОДКОВИХ ВОД
Olijnyk A.P., Zamikhovska O.L., Nezamay B.S., Klapoushchak O.I.
ACCESS THE ADEQUACY MODEL PREDICTING THE LEVEL OF FLOOD WATER