Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 657 (075.8)
Иглина Злата Олеговна,,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ» В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Iglina Zlata Olegovna
DEFINITION “INTANGIBLE ASSETS” IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF IFRS AND CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FINANCIAL REPORTING
 
УДК УДК 657.371
Шнурко Антоніна Миколаївна,Bokaryeva Yulia,,,,,
СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Shnyrko A., Bragko M.О.
CURRENT STATUS OF ACCOUNT PAYMENT
 
Секции-декабрь 2015