УДК 369.54:338.24
Кальницкая Карина Эдуардовна,Диденко Юлия Юрьевна,,,,,
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА РАХУНОК РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Kalnytska K.E., Didenko U.U.
MANAGEMENT OF ELEMENTS OF SOCIAL PROTECTION BY PENSION REFORM
 
УДК УДК 339.9
Тростянецкая Элина Валериевна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Trostianetska E.V.
FORMING OF ORGANIZATION’S PERSONNEL POLICY
 
Секции-декабрь 2015