УДК УДК 004.9
Антонов Валерій Миколайович,,,,,,
ГЕНДЕРНО-САНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ
Antonov V.N.
GENDER-SANOLOGY WAY IN A EDUCATION