Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Ломотько Д.В., Бутько Т.В.

УДК 656.073:004.92

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Українська державна академія залізничного транспорту 

 

Основою транспортної системи України є залізничний транспорт, який вважається однієї з важливих галузей економіки. У зв’язку з цим одним з основних напрямків розвитку галузі є формування технології її роботи та її розвиток на базі логістичних принципів з урахуванням інформаційно-керуючих та інтелектуальних систем. Це дозволить галузі зайняти провідну і конкурентоспроможну позицію у керуванні вантажопотоками в масштабах усього транспортного комплексу країни.

 

УДК 62-232.1; 62-233.1

Панченко М.Н.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ

Петербургский государственный университет путей сообщения

Динамические расчеты кривошипно-шатунного (КШМ) механизма являются важным этапом конструирования и прочностного расчета двигателя. Традиционно они выполняется с учетом ряда допущений для облегчения расчетов. В данной статье предложена уточненная методика динамического расчета КШМ, обеспечивающая повышение точности (до 6%) расчетов.

Ключевые слова: кривошипно-шатунный механизм, динамика.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Бондар К. М., Побережна А. Ю.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХІВ УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ

Національний університет державної податкової служби України

 

Проаналізовано сучасний стан залізничного транспорту України. Також знайдено ряд проблем, що створюють значні перешкоди щодо проведення в Україні ЄВРО-2012 та майбутнього приєднання до європейської залізничної системи.

Ключові слова: залізничний транспорт, інтеграційні процеси, фізичний та моральний знос основних фондів, транспортна інфраструктура.

 

УДК 621.331:621.311

Ерошенко А.В., Климович С.А., Климович М.А.

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОЙ ДИАЛОГО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ БОРТОВОГО  КОМПЬЮТЕРА ЭЛЕКТРОВОЗА

Омский государственный университет путей сообщения

Поставлены цели для разработки программного обеспечения комплексной диалого-информационной системы, основанной на использовании бортового локомотивного компьютера.

Ключевые слова: программное обеспечение, электровоз, бортовой компьютер.

This article has as its object research of software to use in complex dialogo-information system. System is supposed to be established on the onboard computer of the locomotive.

Key words: software, electric locomotive, onboard computer.

 
Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

УДК 656.225.073

Островский А.М., Лисютин А.М. 

ПРОПУСК ВАГОНОВ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ ЧЕРЕЗ СОРТИРОВОЧНЫЕ ГОРКИ

Сибирский государственный университет путей сообщения

 

В настоящей статье рассматривается существующая технология пропуска вагонов, загруженных опасными грузами, через сортировочные горки в комплексе сопутствующих проблем. Предложены варианты решения обозначенных проблем и мероприятия, направленные на совершенствование данной технологии.

Ключевые слова: сортировочные горки, технология роспуска, вагоны, опасные грузы.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Сіваконева Г. О.

РОЗВИТОК ШВИДКІСНОГО РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Українська державна академія залізничного транспорту

Звернемося до огляду історії розвитку високошвидкісних залізничних магістралей ще у часи Радянського союзу. В колишньому Радянському союзі питання про створення ліній швидкісного руху було поставлено ще в середині 1960-х років, бо дане спрямування має дуже важливе стратегічне та соціально-економічне значення.

Ключові слова: швидкісні магістралі, пасажирський поїзд, пасажиропотік, конкурентна позиція.

 

УДК 656.22.001.57

Нерубацький В.П.

РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РІВНЯННЯ РУХУ ПОЇЗДА

Українська державна академія залізничного транспорту

 

В роботі розглядається питання розробки в середовищі MatLab імітаційної моделі для вирішення рівняння руху поїзда.

Ключові слова: імітаційна модель, електровоз, рівняння руху.