Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК687.03+66.094.9
Власенко Виктория Ивановна,Арабули Светлана Ивановна,Березненко Сергей Николаевич,Кучеренко Валентина Ивановна,Думитреску Юлиана,,
РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Vlasenko V.I., Smertenko P.S., Arabuli S.I., Bereznenko S.M., Kucherenko V.I., Dumitresky І.
Developmen of Textile Composite Material for Electromagnetic Radiation Absorption

Аннотация. В роботі пропонується абсолютно нова концепція технології текстильних виробів для захисту від електромагнітного випромінювання (ЕМВ) в широкому діапазоні довжин хвиль, а саме: створення текстильних композиційних матеріалів (ТКМ) шляхом нашарування двох і

Ключевые слова: захист від електромагнітного випромінювання (ЕМВ), захисні багатошарові текстильні композиційні матеріали (ТКМ).

Abstract. We propose totally new concept EMR-shielding textiles creating: engineering a textile sandwich structure by stratification of two and more textile layers with different fibrous composition and properties (textile composite material (TCM). To increase the

Keywords: protection against electromagnetic radiation (EMR), functional multilayered textile composites (TKM)

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016