Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 622.226.2

Фем’як Я. М., Хе Пенфей, Фем’як В. Я.

ВІДНОВЛЕННЯ СТАРОГО ФОНДУ СВЕРДЛОВИН, ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТОВБУРІВ НА ПРИКЛАДІ БЕЗІМЕННОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА В ЧОРНОМУ МОРІ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019

Femyak Y. M., He Penfei, Femyak V. Y.

RESTORATION OF OLD WELLS, BY DRILLING THE LATERAL TRUNK AT THE EXAMPLE OF AN UNNAMED GAS FIELDS IN THE BLACK SEA

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,

Ivano-Frankivsk, St. Carpathian 15, 76019

 

Анотація. Розглядається технологія підвищення газовіддачі родовищ при капітальному ремонті старого фонду свердловин за рахунок буріння бокових стовбурів з обсадних колон на прикладі Безіменного газового родовища в Чорному морі. Запропоновано математичну модель процесу «зарізки» бокового стовбура свердловини, яка забезпечує ефективну перфорацію «вікна» в обсадній колоні і подальше буріння бічного стовбура в проектному напрямку, а також дозволяє проводити оцінку можливих похибок в орієнтуванні для клина-відхилювача в свердловинах з різним кутом нахилу.

Ключові слова: Безіменне газове родовище, свердловина, боковий стовбур, клин-відхилювач.

Abstract. We consider the technology is improving hazoviddachi deposits with major repairs of old wells by drilling the lateral stems from the casing for example Unnamed gas field in the Black Sea. A mathematical model of «to carry out the slaughter in a pipe» lateral wellbore which provides effective punching «window» in the casing and further drilling sidetrack in the project area and allows for assessment of potential errors in the orientation for wedge-diverting wells with different angle.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016