Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 620.10
Шайко-Шайковский А.Г.,Думенко Э.И.,Кустрин Л.В.,Шельвийко В.В.,Никифорчук Н.,,
Методика та програма автоматизованого визначення геометричних характеристик простих і складних перерізів для оцінки міцності та жорсткості балок при згині
Думенко Є.І., Кустрин Л., Никифорчук М.В.,Шельвійко В.В., Шайко-Шайковський О.Г.
The methodology and program automated determination of the geometrical characteristics of simple and complex sections to estimate the strength and stiffness of beams in bending

Аннотация. Анотація: В роботі розглядається методика автоматизованого розрахунку геометричних характеристик поперечних перерізів балок простої та складної форми поперечного перерізу, що складаються з профілів нормального сортаменту.

Ключевые слова: Ключеві слова: балки, осьові моменти інерції, автоматизовані розрахунки.

Abstract. Abstract: We consider the method of calculating the geometric characteristics of automated cross-sections of beams simple and complex shape cross-section, consisting of profiles of normal grades.

Keywords: Keywords: beams, axial moments of inertia, automated calculations.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016