Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 663.8.002.5
Жеплинская Мария Михайловна,Лазарив Игорь Романович,Сухенко Владислав Юрьевич,,,,
ОСВІТЛЕННЯ СОКІВ ФЕРМЕНТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko Y.G.
LIGHTING JUICE ENZYME PREPARATION

Аннотация. В роботі представлено аналітичний огляд ферментних препаратів, які можна використовувати для освітлення соків консервного виробництва.

Ключевые слова: амілолітичні ферменти, пектолітичні ферменти, імобілізовані ферменти, освітлення.

Abstract. The paper presents an analytical review of enzymes that can be used to illuminate juice canning.

Keywords: amylolytic enzymes, pectinase enzymes, imobilized enzymes, lighting.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016