Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 613.294:614.31:664.8.03
Жеплинская Мария Михайловна,Лазарив Игорь Романович,Сухенко Владислав Юрьевич,,,,
ПОРІВНЯННЯ ДІЇ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ ТА ВІДКРИТОЇ ПАРИ НА СОКИ ПРИ ЇХ ОЧИЩЕННІ
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko V.Y.
COMPARISON OF HYDRODYNAMIC CAVITATION AND OPEN STEAM AT THE JUICE IN THEIR TREATMENT

Аннотация. Досліджено вплив гідродинамічної кавітації та відкритої пари на процес видалення нецукрів дифузійного соку та встановлено, що при вдуванні відкритої пари в дифузійний сік виникають кавітаційні ефекти, які призводять до збільшення чистоти очищеного соку.

Ключевые слова: відкрита пара, дифузійний сік, кавітація, очищення, вапняне молоко.

Abstract. The effect of hydrodynamic cavitation and open pairs on the process not remove sugars in juice and found that the injection of steam in the open diffusion juice having cavitation effects which lead to an increase in the purity of purified juice.

Keywords: open vapor, diffusion juice, cavitation, cleaning, lime milk.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016