Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.2
Лялька Богдан Александрович,Окунец Юрий Виталиевич,Антонова-Рафи Юлия Валериевна,,,,
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «АНДРОІД»
Lialka B.O., Okunets Y.V., Antonova-Rafi Y.V.
PLATFORM FOR IMPROVEMENT OF PSYCHO-PHISIOLOGICAL STATE OF ORGANISM BASED ON OPERATING SYSTEM «ANDROID»

Аннотация. В роботі розглядається розробка платформи для покращення незадовільного психо-фізіологічного стану сучасної молоді. Інструментом реалізації обрано операційну систему "Андроід". Середовищем розробки обрано Mono for Android , яка дозволя використовувати мов

Ключевые слова: ПП, Андроід, ЧСС, навантаження, розробка, база, платформа, додаток.

Abstract. We consider the development of a platform for improving poor psycho-physiological state of today's youth. The instrument of implementation chosen is operating system "Android". Development environment chosen is Mono for Android, which allows you to use th

Keywords: PP, Android, heart rate, load, developing, base, platform, аpplication.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-ноябрь 2016