Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Стусь Віктор Петрович ,Краснов Володимир Миколайович,Поліон Микита Юрійович ,Логвіненко Денис Ігорович,Сніцар Герман Миколайович,,
Аналіз пацієнтів, що перенесли радикальну цистектомію: досвід одного центру
 
0
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Гошко Ксенія Олександрівна,Федотов Олег Валерійович,,,,,
ДОСВІД ЕСТЕТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ МЕТОДОМ ШТИФТУВАННЯ
EXPERIENCE OF AESTHETIC-FUNCTIONAL DENTAL RESTORATION BY PINING METHOD
 
УДК
Тищенко Ірина Валентинівна,Бондарева Оксана Олександрівна,Рокутова Марія Кяміліївна,,,,
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ З ПРИВОДУ COVID-19
EXPERIENCE OF DISTANCE EDUCATION OF FUTURE DOCTORS UNDER QUARANTINE ON COVID-19
 
УДК
Варивончик Денис Віталійович,Еджибія Оксана Миколаївна
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СКРИНІНГУ ТА РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА У ПРАЦІВНИКІВ КАНЦЕРОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ
SUBSTANTIATION OF THE SCREENING SYSTEM AND EARLY DIAGNOSIS OF THE CANCER KIDNEY AND THE CANCER BLADDER IN CARCINOGENIC DANGEROUS PRODUCTIONS IN UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Борисова Тамара Петровна,Бадогина Людмила Петровна,Аллахвердиева Зейнаб Сахиб-гызы,,,,
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ПЕДИАТРИЯ" В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE DISCIPLINE OF "PEDIATRICS"IN A PANDEMIC COVID-19
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Решетник Людмила Леонидовна,,,,,,
ОСОБЕННОСТЬ ПАРАДИГМЫ ТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
PECULIARITY OF THE PARADIGM OF THERAPY FOR GENERALIZED PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Горбунова Ольга Володимирівна,Гончарук Наталія Петрівна,Юрченко Ірина Олександрівна,,,,
ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
ANXIETY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HYPERPROLACTINEMIA IN ADOLESCENT GIRLS
 
УДК
Головацька Лариса Олександрівна,,,,,,
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИП 2 І АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ЯК ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ І ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND HYPERTENSION AS PROGNOSIS FACTORS OF ADVERSE COURSE AND LONG-TERM CONSEQUENCES OF MYOCARDIAL INFARCTION