Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Грицанчук А.В.,Головатий А.І.,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЇ ТРУБОПРОВОДІВ ПІД ДІЄЮ ГАЗОВИХ ГІДРАТІВ
Hrytsanchuk A.V., Golovatyy A.I.
RESEARCH OF PIPELINES CORROSION UNDER THE EFFECT OF GAS HYDRATES

Аннотация. Анотація. В роботі ми будемо намагатися встановити закономірності сумісного впливу корозивного середовища, механічних напруженьта гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів.

Ключевые слова: Ключові слова: газовий гідрат, корозія, швидкість корозії, внутрішньотрубна корозія, корозійно-механічні випробування .

Abstract. Abstract: In this work, we will try to establish the laws of the joint effect of the corrosive medium, mechanical stresses and hydrate formation on corrosion of industrial pipelines.

Keywords: Keywords: gas hydrate, corrosion, corrosion rate, intrinsic corrosion, corrosion-mechanical tests.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>