Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Сімонова Галина Федорінва,Кудінова Галина Мехайлівна,,,,,
ІНТЕНСИФКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАСІННЯ КОКСУ - ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Simonova Galina Fedorovna, Kudinova Galina Mikhailovna
INTENSIFICATION OF COKE GAS PRODUCTION TECHNOLOGY - QUALITY OF PRODUCTION AND ENERGY SAVINGS OF MANUFACTURE

Аннотация. Технологія із застосуванням установки сухого гасіння коксу системи Гіпрококсу – вплив на роботу доменного виробництва.Інтенсифікація технології гасіння коксу дає можливість підвищити якість продукції, енергозбереження та захист навколишнього середови

Ключевые слова: технологія, гасіння коксу, продукція, якість, продуктивність, енергозбереження, доменні плавки.

Abstract. The technology with the use of the dry extinguishing system of the coke system of Giprocoks - the impact on the work of the blast furnace production. The intensification of coke quench technology provides an opportunity to improve product quality, energy

Keywords: technology, coke quenching, production, quality, performance, energy saving, blast furnaces.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>