Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Крук Ольга Павловна,Угнивенко Анатолий Николаевич,Кос Наталья Викторовна,,,,
КОЛІР ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Kruk O.P., Ugnivenko A.M., Kos N.V.
The color of the adipose tissue of the bulls of the Ukrainian black and white dairy breed

Аннотация. У роботі наведено характеристику яловичини бугайців найбільш розповсюдженої в країні української чорно-рябої молочної породи за кольором жирової тканини. Доведено, що її колір за підвищення віку тварин та їх живої маси перед забоєм має тенденцію до зроста

Ключевые слова: м’ясна продуктивність, колір жирової тканини, українська чорно-ряба молочна порода.

Abstract. Characteristic of the bulls’ beef of the Ukrainian Black-and-White dairy breed, which is the most common in the country, according to the color of adipose tissue, was presented in the article. If the age and live weight at slaughter of the animals increas

Keywords: the meat productivity, the color of adipose tissue, Ukrainian Black-and-White dairy breed

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>