Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Кудрявицкая Алина Николаевна,Янык Екатерина Александровна,,,,,
ВПЛИВ «КРИСТАЛОНУ ОСОБЛИВОГО» НА ВРОЖАЙ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka A.N.,Yanik К. O.
INFLUENCE OF "CRYSTALON SPECIAL" IS ON HARVEST AND INDEXES OF QUALITY WHEAT

Аннотация. Проведення позакореневого підживлення азотними добривами та Кристалоном особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності пшениці озимої. Найбільший приріст врожаю отримано за внесення N45+ N30+кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фаз

Ключевые слова: Ключові слова: пшениця озима, добрива, азотні добрива, урожай, якість, білок, “сира” клейковина, ґрунт.

Abstract. Abstract. It is set by researches on the meadow chernozem groubopilouvato-legcosouglincovomou –rounti, that conducting of pozacorenevogo pidgivlennya by the nitric fertilizers and Cristalonom special, causes the considerable changes in the size of product

Keywords: Кey words: winter wheat, fertilizers, nitric fertilizers, harvest, quality, albumen, “raw gluten”, soil.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>