Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 0
Беспалова Вікторія Олександрівна,,,,,,
ВИРАЖЕННЯ САТИРИ ТА ІРОНІЇ У ТВОРЧОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ОКОПНОГО ПОЕТА З. САССУНА (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ "ГЕНЕРАЛ")
Bespalova V.O.
THE EXPRESSION OF SATIRE AND IRONY IN THE WORK OF THE ENGLISH TRENCH POET S. SASSOON (BASED ON THE POEM "THE GENERAL")

Аннотация. Роботу присвячено розгляду та аналізу таких лінгвістичних засобів, як сатира та іронія у творі Зігфріда Сассуна «Генерал». Тема роботи – засоби вираження сатири та іронії – передбачає визначення місця, ролі й впливу лінгвістичних засобів у поезії воєнног

Ключевые слова: сатира, іронія, окопна поезія, Сассун, Перша світова війна

Abstract. The publication is devoted to the the analysis of the linguistic means of satire and irony in the work of Siegfried Sassoon "General". The topic of the work – the means of expression of satire and irony – involves determining the place, role and influence

Keywords: satire, irony, trench poetry, Sassoon, First World War

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>