Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 82:659.1
Дерпак Олена Володимирівна,,,,,,
ВИКЛАДАННЯ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕКЛАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Derpak O. V.
THE STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF ADVERTISING ON THE LESSONS OF UKRAINIAN LANGUAGE FOR THE PROFESSIONAL DIRECTION

Аннотация. У статті окреслено основні інформаційні блоки, пов’язані з вивченням мовних особливостей рекламних текстів на заняттях з української мови. Запропоновано можливі види вправ для вивчення цієї теми та обґрунтовано мету різних типів завдань.

Ключевые слова: реклама, текст, слоган, мовна гра.

Abstract. The paper deals with basic information blocks related to the study of linguistic features of advertising texts on the lessons of Ukrainian language for professional direction. Possible types of exercises for the study of this topic are shown in the articl

Keywords: advertising, text, slogan, language game

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>