Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 811.112.2
Пєшкова Тетяна Віталіївна,,,,,,
АНГЛІЙСЬКА МОВА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
Peshkova Tetyana Vitalivna
ENGLISH IN CONTEXT OF UKRAINIAN REALITY

Аннотация. У статті розглядається питання двомовності (багатомовності) у різних країнах світу, як необхідність розвитку економіки в умовах глобалізації світу; ситуація національних мов. Досліджуються історичні передумови вибору англійської мови на роль першої мови

Ключевые слова: екзоголосія, ендоголосія, концептуальна картина світу, мовна картина світу, двомовець, етнокультурна

Abstract. The article deals with some issues of bilingualism and multilingualism in different countries of the world as a necessary prerequisite for economic progress under globalization circumstances. It also considers the situation with national languages. The

Keywords: ekzogolotion, endogolotion, conceptual picture of the world, language picture of the world, bilingualism, ethic culture

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>