Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 378.091.2+37.014
Прокопенко Алексей Владимирович,Пальчун Елена Константиновна,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Prokopenko A., Palchun O.
INFORMATION SOCIETY AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Аннотация. Стаття присвячена освітньо – педагогічному процесу, який потребує якісно нового типу педагога, і технологічних засобів реалізації особистісне орієнтованих програм. Освітянин має прагнути реалізувати головну гуманістичну мету.

Ключевые слова: навчально-виховний процес, суспільство, парадигма, освіта

Abstract. The article is devoted to education – pedagogical process that requires a qualitatively new type of teacher, and technological means to implement learner-centered programs. Educator should strive to realize the main humanistic purpose.

Keywords: educational-educational process, society paradigm, education

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>