Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 811,111-26
Ковалюк Юрій Володимирович,,,,,,
Культурні коди в ідіоматиці
Yuriy Kovalyuk
Cultural codes in idioms

Аннотация. В роботі описано британські ідіоми з позицій лінгвокультурологічного підходу. Автор доводить взаємовзв’язок між семантикою ідіом та кодами культури. В центрі уваги дослідження перебувають антропний, діяльнісний і поведінковий коди культури в британській картині світу.

Ключевые слова: ідіома, британський національний варіант, лінгвокультурологія, код культури, антропний код культури

Abstract. The present paper explores British English idioms in terms of linguocultural approach. The author substantiates interrelationship between idiom semantics and cultural codes. The research emphasizes anthropic, pragmatist and behavioural cultural codes in the British worldview.

Keywords: idiom, British English, cultural linguistics, cultural code, anthropic cultural code

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>