Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 811.111’42
Веренько Михаил Михайлович,,,,,,
ПЕРЛОКУТИВНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
Verenjko M.M.
A PERLOCUTIVE ASPECT OF THE ADVERTISING DISCOURSE

Аннотация. У роботі проаналізовано рекламний дискурс із позицій маніпулятивних засобів та прийомів. Досліджено та виявлено основний аспект мовленнєвих актів – перлокутивний. Доведено, що перлокуція рекламного дискурсу є основною одиницею переконання у тексті реклами.

Ключевые слова: мовленнєвий акт, персуазивний компонент, рекламний дискурс, перлокутивний аспект

Abstract. The article deals with the analysis of advertising discourse in terms of manipulative means and methods. The research puts a special emphasis on the perlocutionary speech act of advertising discourse. Perlocution of advertising discourse has been proven the major persuasion tool in advertising discourse.

Keywords: speech act, persuasive component, advertising discourse, perlocutionary aspect

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>