Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 811,111
Икалюк Леся Михайловна,,,,,,
ІНТЕР'ЄКТИВНІСТЬ У КОМЕДІЯХ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА
Ikalyuk L. M.
INTERJECTIVITY IN COMEDIES BY WILLIAM SHAKESPEARE

Аннотация. Статтю присвячено дослідженню вигукам в ранньоновоанглійській мові на матеріалі комедій Вільяма Шекспіра. Встановлено мовні засоби вираження інтер’єктивності в аналізованих творах. За структурою ці інтер’єктивні одиниці, первинні чи вторинні, можуть бути одно- та багатослівними.

Ключевые слова: ранньоновоанглійська мова, Вільям Шекспір, інтер’єктивність, первинні вигуки, вторинні вигуки

Abstract. The article deals with the study of interjections in the Early New English language based on the comedies by William Shakespeare. The linguistic means of interjectivity in the texts under study have been determined. According to their structure, these interjection units, primary or secondary, can be one or more words.

Keywords: Early New English, William Shakespeare, interjectivity, primary interjections, secondary interjections

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>