Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК  81’367.4 = 161.2
Гапонова Татьяна Николаевна,Назар Роман Николаевич,,,,,
ЛІНІЙНО-СТУПЕНЕВЕ АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ РЕПОРТАЖНИХ ТЕКСТІВ І ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Gaponova, Nazar
LINEAR-PHASE ACTUAL DIVISION SENTENCE IN CASE REPORTING TEXTS AND FICTION

Аннотация. У статті розглянуто лінійно-ступеневе членування речень на прикладі репортажних текстів і художньої літератури. З’ясовано основні тема-рематичні схеми організації поліпредикативних складносурядних речень.

Ключевые слова: актуальне членування, тема, рема, поліпредикативне складносурядне речення, репортаж

Abstract. The article deals with linear-phase partitioning example sentences reportage and fiction texts. The main are found out a subject-rheme schemes of the organization of polypredicative compound sentences.

Keywords: actual division, subject, particular, polypredicative compound sentence, report

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>