Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 811.111:81’37:81’276.6:636
Тагильцева Янина Михайловна,,,,,,
ОМОНІМІЯ ТА ПОЛІСЕМІЯ У НАЗВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Tagiltseva Ya.M.
HOMONYMS AND POLYSEMANTIC WORDSIN NAMING OF AGRICULTURAL ANIMALSOF MODERN ENGLISH

Аннотация. У статті досліджуються особливості омонімів та полісемантичних слів, що є номінаціями сільськогосподарських тварин, у сучасній англійській мові. Виділяються домінуючі групи омонімів та багатозначних слів у межах даної терміносистеми. Простежується омонімічний зв'язок з іншими тематичними шарами лексики.

Ключевые слова: Ключові словаомонімія, полісемія,номінація

Abstract. Summary. The article deals with investigation of homonyms and polysemantic words that belong to naming of agricultural animals in modern English. Dominant groups of homonyms and polysemantic words within the given term system are distinguished. Homonymous connection with other thematic lexical layers is considered.

Keywords: homonymy, polysemy, naming

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>