УДК УДК 376.015.34:74
Співак Людмила Анатоліївна,,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОЛІ НАОЧНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Spivak L.A., Taranets A.O.
INCREASING THE CORRECTIVE ROLE OF VISUAL TRAINING OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS