УДК 004.9
Антонов Валерій Миколайович,,,,,,
ПРИКЛАДНА (ПРОФЕСІЙНА) АКМЕОЛОГІЯ ТА КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ
Antonov V.N.
APPLIED (PROFESSIONAL) ACMEOLOGY AND CYBERACMEOLOGY
 
Секции-декабрь 2014