Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 371.22                                                                     

Ковальчук O.С.

ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк вул. Львівська 75, 43024

UDC 371.22                                                                     

Kovalchuk O.

EDUCATIONAL POLICY OF THE EU COUNTRIES UNDER GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION

Lutsk National Technical university Lutsk, Lvivska str. 75, 43024

 В роботі розглядаються сучасні тенденцій розвитку шкільної освіти в освітній політиці Європейського Союзу. Також проаналізовано функціональність понять глобалізації та європеїзації в офіційній і дослідницькій літературі, означено періоди розвитку освітньої політики Європейського Союзу та окреслено роль прийнятих офіційних документів ЄС як основи й аргументу європейської інтеграції.

Ключові слова: глобалізація, європеїзація, освітня політика Європейського, відкритий метод координації, Лісабонська стратегія, Європа – 2020.

This paper discusses current trends of school education in the educational policy of the European Union. Functional analysis of the concepts “globalization” and “Europeanization” in official and the research literature is made and the periods of the educational policy of the European Union are listed. The article outlines the role of the EU official documents as a strategy for European integration.

Keywords: globalization, Europeanization, European educational policy, open method of coordination, the Lisbon Strategy, Europe - 2020.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013